De boerderij

Bovenop de Keutenberg ligt onze rustige en authentieke boerderij. De boerderij is een familiebedrijf gericht op het houden van vee. Weilanden en akkerland worden gebruikt voor de voervoorziening van het vee. Het bedrijf omvat de volgende veerassen: Limousine, Belgische Blauwe, Roodbonte en Zwartbonte. Zowel kalveren als volwassen runderen worden gehouden in het bedrijf. In het voorjaar wordt de afrastering van de weilanden in orde gemaakt en worden de weilanden en het akkerland bemest. In de zomer lopen de volwassen runderen in de weilanden. De kalveren staan op stal. In de zomer is er volop werk aan de winkel zoals het binnenhalen van ruwvoer bijvoorbeeld gras en hooi.  In het najaar wordt een andere belangrijk ruwvoer de snijmaïs geoogst. Bovendien wordt in het najaar stro binnengehaald dat dient als beddingmateriaal en wordt gebruikt in de grote potstal.  In de winter staan alle dieren op stal van 1 november tot 1 april. Kortom, elk jaargetijde is er werk aan de winkel. De boer geeft u graag een rondleiding door de stallen en vragen worden graag beantwoord.